Het is gelukt! Mede dank zij uw steun staat geldschepping op de agenda in ‘Den Haag’

Op 14 oktober 2015 was de hoorzitting in de vaste Kamercommissie voor Financiën. Op 16 maart 2016 volgde het debat in de Tweede Kamer. Alle Kamerleden stemden voor onderzoek naar de introductie van een veilige bank. Een ruime Kamermeerderheid stemde voor onderzoek naar de werking van het geldstelsel, uit te voeren door de WRR. Een motie tot hervorming van het geldstelsel is nog aanhangig.

nieuwsbrief Stichting Ons Geld

Gebreken van het geldstelsel

Burgerinitiatief Ons Geld stelt gebreken van het geldstelsel aan de orde.

De maatschappij ‘draait’ op giraal geld. Commerciële banken creëren dat geld door het eenvoudigweg in hun boeken te schrijven. Ze belasten het vervolgens met rente. Banken bepalen wie dit geld waarvoor en onder welke voorwaarden initieel in handen krijgt.

Verlening van een bankvergunning is feitelijk verlening van een privilege om geld te scheppen en uit te delen. Merkwaardig is echter dat de wet en de bankvergunning dit niet vermelden en reguleren. Dit privilege wordt zonder tegenprestatie vergeven. Het wordt evenmin omgeven door regels die borgen dat er op een maatschappelijk verantwoorde, transparante en afrekenbare wijze mee wordt omgegaan.

Het door banken gedomineerde geldstelsel schiet te kort in dienstbaarheid aan de maatschappij. Het verstoort de markt. Het blijkt onbestuurbaar en leidt tot instabiliteit en ongelijkheid. Dit ondermijnt de samenleving en de democratie.

Verbetering van het geldstelsel

In de toelichting zetten de initiatiefnemers uiteen wat er fout is aan het huidige geldstelsel. In dat stelsel is sprake van verstrengeling van belangen en machten. Ze doen bovendien aanbevelingen tot structurele verbetering. De geldpers hoort niet in handen van commerciële partijen. Ze hoort dienstbaar te zijn aan het algemeen belang.

Hoe nu verder?

Dat ‘Ons Geld’ nu op de Haagsche agenda staat wil niet zeggen dat het geldstelsel morgen is gerepareerd. Dat zal nog veel ‘bloed, zweet en tranen’ kosten. Die hebben wij er graag voor over (alleen die van onszelf natuurlijk). U kunt ons daarbij helpen. Bijvoorbeeld door een donatie aan Stichting Ons Geld. Wilt u op de hoogte worden gehouden van de verdere activiteiten van deze stichting? Schrijft u dan in voor hun nieuwsbrief.

Toespraak van George van Houts voor de Tweede Kamer (plenair debat)

Speech

Introductie

Een introductie tot burgerinitiatief ‘Ons Geld’ is te vinden in dit opiniestuk in De Volkskrant.

Rondetafelgesprek

Voorafgaand aan het debat in de Tweede Kamer organiseerde de vaste Kamercommissie voor Financien een hoorzitting over de werking van het geldstelsel.

Position Papers

Position paper van Burgerinitiatief Ons Geld.

Pp wortmann Edgar Wortmann
Pp vanderlinden M. J. van der Linden
Pp vanhouts George van Houts
Pp dewaalmalefijt L. de Waal Malefijt

Position papers van derden

Kabinetsreactie

Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem heeft namens het kabinet een reactie gegeven op ons voorstel. Die reactie en ons commentaar erop staan hieronder.

Kabinetsreactie

Kabinetsreactie

Commentaar kabinetsreactie

Ons Geld commentaar op kabinetsreactie

Nadere documentatie

Op uitnodiging van de vaste Kamercommissie voor Financien hebben wij onze standpunten nader uiteen gezet.

Kamerdebat brief

brief aan Tweede Kamer

Memo

Memo geldstelsel

Reactie van Rabobank

De Rabobank gaf een uitgebreide reactie op burgerinitiatief Ons Geld. Onze response leest u hier.